• ...
  • ...

Produkty a služby

Výrobní linky

Linky složené z několika po sobě jdoucích pracovišť či procesů

Manuální výr. linky-mobil

Manuální výrobní linky

Linky určené pro manuální kompletaci produktu s využitím operátorů

Poloaut. Výr. linky@2x

Poloautomatické výrobní linky

Linky určené pro kompletaci produktu s využitím operátorů a polo-automatizovaných procesů

Montážní poloaut. a automat. Stroje-mobil

Automatické výrobní linky

Linky určené pro kompletaci produktu v plně automatizovaném procesu

Robotické výr. linky@2x

Robotické výrobní linky

Linky určené pro kompletaci produktu s využitím robotických procesů

CS