• ...
  • ...

Jako každý rok, tak i tento jsme umožnili vykonat povinnou školní praxi několika studentům z přilehlých středních škol, které mají technické zaměření (elektro a strojírenství). Tyto povinné praxe jsou určitě přínosem nejen pro studenty, ale i pro nás. Letos jsme měli k vyzkoušení zapůjčenou robotickou buňku od FANUCu, se kterou se studenti mohli seznámit, během dvoutýdenní povinné praxe.

CS